Mögel i källare

Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, bortsett från badrum och vindar. En vanlig orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Många äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus vanligtvis dåligt isolerade, särskilt när det gällde källare samt husgrund, då särskilt om huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och bristfällig isolering är kostsam och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar alltså ganska effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där föranleda mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort och för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, dåligt ventilerad källare – en perfekt grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt bristfällig lukt; det luktar unket samt gammalt trots att det inte alltid växer på en synlig plats. Mögel växer helst över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, helst belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på diverse vis, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som gärna är vit eller grå. Andra färger förekommer förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har också kommit fram till att mögel kan orsaka sömnighet eftersom hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Klicka här för ytterligare information Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är dessutom bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta för att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man det kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.