Mögel ger dålig lukt

Flera som upplevt mögel vet att det ofta uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är även en lukt som man ständigt kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att sprida möglet, men de kan också framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som orsakar den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka när man undersöker om man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar samt inredning och det är stundtals tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats döda möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge ifall man inte gör något åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem flera gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Med tanke på att fukten är avgörande för möglets förekomst är det angeläget att man ser över och åtgärdar bristfällig ventilation och dessutom dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt viktigt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det en del olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det befinner sig. Klicka här för mer tips

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel alternativt diskmedel och därefter torka av med mycket med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som dödar möglet, men som även är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott tips. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det ångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och mödosamt, men det enda sättet som medför så att man blir fullkomligt av med mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.