Mikrobiell påväxt – ett förstadie till problem

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, en del djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals felaktigt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synlig mögel och liknande. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått problem med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte avvakta utan ta itu med det direkt med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier dessutom visat att mögel även påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Ifall man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt briljanta luktsinne för att upptäcka just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt ta bort och byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligen är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att åtgärda de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation samt isolering ifall det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är typiskt med fukt. Även dränering är bra att titta över ifall man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan också hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas ta bort det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är riktigt täta och att man äger en god ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan finna ett fotfäste. Klicka här nu för mer information

En torr och fräsch miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.