Med en ejektorflaska blir du av med mossan

Det är bara i sagoböcker som mossan är attraktiv att se på, ja och så kanske djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten och häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett gott medel mot mossa samt en ejektorflaska för att bli av med den.

mossbekämpning

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs samt gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och giva gräset en chans till att få överhanden. Har man bara en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är det här ett korrekt bra sätt att får dän mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp därför att man med ejektorflaskan ständigt får nytt vatten från slangen. järnsulfat gräsmatta.

Dunken har en funktion som gör att blandningen händer automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man likadan typ av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man en aning annorlunda.

För det första så bör man skrapa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därnäst kan man spola med vatten för att få bort otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får sanera innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man bearbeta med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därpå se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara jämt den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är kostsam och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man ladda på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att handla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på nätet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flertal under egna namn.

Då är billigare för man beställer direkt från tillverkaren. Vanligtvis är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till användare utan mellanhänder. Därjämte är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt kraftfull. Har man då lite starkare blandning så fungerar det likväl = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få yrkesutövande hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av utföra arbetet själv. Att bearbeta ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att innehava väsentlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och bra skor. För Takbehandling jämt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är kraftfull störande i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju också få hjälp av familj samt vänner men ibland kan det vara enklare att göra alltsammans själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid samt pengar man vill applicera projektet. Detta är en smidig behandling för att bli fri mossa I trädgård samt på tak.