Hur fukt påverkar krypgrund

Om en krypgrund skulle vara dåligt konstruerad eller ha en bristfällig placering så kan fukt med lätthet påverka den dåligt. Det är så pass ordinärt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att drabbas av fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan dessutom ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det uppstår en ficka mellan själva huset och marken. Vanligen använder man betong samt lättbetong för att upprätta grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan bygga den på berg utan att vara I behov av spränga och att man enkelt kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren samt tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta innebär att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, torr men mycket sträng, är sannolikheten markant för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då avsevärt. Följaktligen bör man i förebyggande syfte bearbeta alla krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på olika sätt. Det första man ska åstadkomma är självfallet att sanera för att bli av med mögel samt dålig lukt. Därefter är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta vikt. Eliminera all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det fungerar som fuktreservoar och grogrund för mögel. Byt ut jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är faktiskt en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för kostsamt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Följaktligen kan man isolera sin krypgrund. En del företag säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill uträtta, oavsett ifall man väljer en specialisolering eller en vanlig typ är att isoleringen bör fungera som kondensspärr och för att reducera ångtrycket på sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är även praktisk eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan reducera värmekostnaderna på vintern. Bara isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel om man bara har haft lindriga besvär med mögel och fukt. Har man å andra sidan större problem ska man använda isoleringen ihop med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs. Klicka här för mer detaljer

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja korrekt. För krypgrunder måste man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Detta kan genomföras på olika sätt, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan även genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så sätt reduceras luftfuktigheten i utrymmet.