Hur blir man effektivt av med mossan?

Mossa, som för det mesta är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam alternativt mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn samt fukt i närbelägen miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs vanligtvis där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om köld, som åstadkommer att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är svårt att eliminera. Det främsta man bör granska när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa just där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Mer tips här

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men rätt otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är även en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en vanlig anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan miljö. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla och använda kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det därför att mossa gör så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. Således är det angeläget att inte låta mossa få fäste på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika sätt. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt avverka mossan med torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt vis att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man bör bekämpa förebyggande.

En billig och bra fungerande procedur är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som medför så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska ha funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man nyttja sig av diverse medel, till exempel mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med vatten för att ges samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man inhandla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man ska tänka på att motverka återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att undgå mossa är det bästa man kan utföra att verka förebyggande, med bra dränering samt näringsrik jord med neutral pH.