Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Mögel i husvagn är ett bekymmer som kan förstöra semestern helt och hållet. Det är även en relativt vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en bra idé att ha den inne när man inte använder den. Detta för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydande komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring oftast i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig omfattande och luddigt. Klicka här nu för mer detaljer

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan föra med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan känna den. Man ska även veta att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört uppleva lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av diverse luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det dessvärre kanske dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, bortsett från att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även göra en del andra saker för att förebygga både dålig lukt samt påväxt.

En bra sak är att ta ur alla löstagbara dynor samt andra textilier och lagra dem inomhus. På så sätt undviker man inte endast att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en god idé att städa husvagnen grundligt innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att fundera på när man nyttjar husvagnen, med tanke på att det då ofta är många människor som lever på en väldigt liten yta, vilket kan medföra illa lukt, fukt och i flera led också mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.