Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Antagligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att utföra en tvätt av både alger och mögel på huset. Det finns en massa skilda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man enklast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp vanligtvis, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det förekommer betong som har påväxt alternativt finns täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess ganska unkna och dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man minsann har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen uträtta det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter referens till kostnaden vid besvär med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det bästa.

I en undersökning som Folksam nyligen med flera av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten.
I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med flera andra rengöringsmedel så var detta ett mycket bra resultat. Mycket få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Fulstopp
Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.