Fukt och mögelskador

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta anledningen till inte bara mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel vanligtvis beror på fukt är det följaktligen centralt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i stigande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att massor hus är dåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt samt mögelskador. Dålig lufttillförsel är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Mer info: På den här sajten Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är dessutom viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka ordentligt innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som sömnighet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan även orsaka fula märken på bland annat väggar, golv samt tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är väldigt svåra att avlägsna även om de inte alltid förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta misstanke om mögel så ska man utreda orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar ofta, ifall man känner en illa lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en grundlig utredning kan man ta assistans av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat alternativt vinäger (fast inte båda på samma gång) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att nyttja klorin är onödigt därför att effekten inte är gynnsammare än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat värmer upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det ångas. Denna ånga kan leta sig in annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man brukar även är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, då man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man erhålla statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att till fullo få bort inte endast svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.