En del fakta om lavar

Det är vanligtvis korsningar mellan sporsäcksvampar och alger som utgör lavar. Svampens åtagande är att hjälpa med struktur, skydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med hjälp av sin fotosyntes och därmed med energi.

Det är i huvudsak svampen som utgör laven och bestämmer hur den växer och ser ut. Laven består av överbark samt underbark vilket i stort endast är svampvävnad. Däremellan finns dels alglager och dels porös vävnad som kallas märg och som utgörs av svamphyfer. Från underbarken utgår utskott som tillåter laven att fästa vid underlaget.

Lavar finns överallt på jorden, från öken till kalfjäll men trivs bättre i torra samt ljusa miljöer (även om det finns arter som lever strax under vattenytan). Den generella färgen är gråaktig med stor variation. De förökar sig både sexuellt samt asexuellt. Många lavar tycker om att växa på till exempel sten. Dessa lavar avger ämnen som sakta bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan tillgodogöra sig. Vill man undfly att lavar förstör och förfular takpannor kan man förebygga med Tvärstopp alternativt avdöda pågående angrepp med Fulstopp.

Svampen som bygger upp skelett för laven utgörs i majoriteten lavar av sporsäcksvampar. Gruppen sporsäcksvamp är oerhört omfattande och utgör närmare en tredjedel av alla svampar. Sporsäcksvampar bildar sporer i så kallade sporsäckar vilka de därpå utsöndrar så att de kan föröka sig. Olika typer av mögel, så som borstmögel och penselmögel. Samtliga sporsäckssvampar är dock inte negativa, till exempel jästsvampen är ju väldigt uppskattad!

Då lavar stundvis liknar diverse mossor kan det emellanåt vara svårt att separera de tu. Ifall man misstänker att det växer mossa till följd av väta i ens trädgård alternativt annat så ska man begrunda en aning extra innan man plockar fram mossa gti eller annan mossbekämpning. Man kan behandla gräsmattan för en struntsumma med hjälp av Fulstopp så avdödas både mossa, lavar, antraknos och alla gräsmattans svampsjukdommar och virus.

En del saker är typiska för lavar men inte för mossor. Lavar saknar stjälk, blad och rot. De kan bestå helt utan vatten och torkar då ihop och går i dvala. Mossor däremot är oftast gröna till färgen, har både vanligtvis stam och blad samt har rottrådar (även om de inte har faktisk rot). De växer också helst där det är fuktigt. Det är alltså troligare att det rör sig om mossväxt, eller mögel, i en fuktig källare än om lavar!

Lavar är generellt sett känsliga för luftföroreningar, dock i mycket skiftande grad. Anledningen till varför luftföroreningar är så hotfulla för lavar är därför att de inte har rotsystem och tvingas ta all sin näring från den direkta omgivningen, vilken inkluderar luften. Föroreningar orsakar skador på lavens algdel. Detta leder i vissa fall till att algen använder mer av produkten från fotosyntesen för att reparera sig själv istället för att ge den till svampdelen. Denna snedfördelning i energigivande och -tagande förorsakar inte allt för sällan lavens död. Vill Du veta mer Klicka Här

Eftersom mögel och mossa gärna uppfattas som skadeväxter har lavar många användningsområden. Ett flertal lavar producerar ämnen som funkar som primitiva antibiotikum eller ämnen som kan användas åt färgning av bland annat garn (växtfärgning). Beroende på vilken lav får man skilda färger – rött, orange, brun… listan kan göras lång. Inte nog med det så har lavar särskilt i svåra tider ätits. Lavar innehåller hög mängd kolhydrater (upp mot 90%) och en del protein. På Island används islandslav i sallader även idag, men man kan också använda laven i brödbakning.

Lavar kan alltså vara oerhört nyttigt!