Den svenska marknadens vanligaste algmedel

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma vis; de hjälper på ett eller annat vis till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, och vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det funka helt enastående. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan överlägga mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Vanligtvis brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som spädes ut tillsammans med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet detta beror på att tillverkarna vanligtvis använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna mixa det själv. Och det är precis det som tillverkarna vill uppnå.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och därpå blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta affärer som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan därpå spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid bestå runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man personligen blanda kan man följaktligen undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därpå användas för att bekämpa alger, mögel, mossa och lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas expandera som badrum, källare och andra utrymmen med illa dränering.

Man kan till och med använda bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därpå måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar många år och effektivt sätt kostar väldigt lite, framför allt jobb på somrarna. Mer data här

Vad man dock ska vara aktsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundvis.