Bli kvitt mikrobiell påväxt

Emellanåt växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas såsom hårigt ludd alternativt svarta prickar på hela väggen. Mögel förekommer där det är fuktigt, som exempelvis i oisolerade källare samt vindar. Mögel älskar dessutom att växa sig stora och luddiga i badrum eller på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att ta hand om, det är enbart att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det ifall man drabbas av mögel och andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är troligen ingen som anser att det är fräscht att placera sig i duschen, eller ta ett härligt bad om väggarna hotar med att äta upp en och utrymmet stinker av illa lukt.

Vad bör man då tänka på för att undvika mikrobiell påväxt och spridningen av mögel? Först och främst är det bra att känna till var de helst växer, vilket redan nämnts, nämligen där det finns gott om fukt. Dessvärre försvinner inte mögel samt andra mikroorganismer som genom ett trollslag om man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det dessutom att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en bra ide att bearbeta samtliga material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel behövs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man ska helst börja med att utröna hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta, men inte alltid, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken samt ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid känna till hur den lukten känns. Det kan dessutom finnas synliga fuktskador över väggar, golv, tak samt möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på annorlunda vis; missfärgningar i tapeter samt bubblor i mattor är typiska tecken. Mögel behöver inte jämt synas med detsamma på ytan. I till exempel ett badrum där man städar utförligt, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man upptäcker det, då genom att det finns en illa lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som mögel? Det mest drastiska och bästa sättet är att avlägsna allt som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Detta kan dock visa sig inte bara svårt, utan kanske rent omöjligt i somliga fall. Då kan man ta till andra metoder, till exempel sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks över ytan. Om det är svårt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp samt förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara mycket svåra att sanera. Man bör dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker med tanke på att ämnena ofta är giftiga.

När man har mögelsanerat samt åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En ren och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla väck mikrobiell påväxt. Klicka här genast för mer information