Att sanera mögel

Att sanera mögel kan medföra allt från att göra rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp till att praktiskt taget röja ut en hel inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel uppskattar att växa där det finns fukt, så vanligtvis har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar utreda om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta, men hur gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går dessutom hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det besvärligt att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man anar att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte utvidga på fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att motarbeta möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta. Få reda på mer här

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande samt dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.