Anticimex kan hjälpa dig bli av med otaliga bekymmer

Anticimex är antagligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Det medför att man i praktiken självfallet kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att motverka problem hos kunden vilket för kunden är oerhört mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man normalt finna i badrum och andra fukta utrymmen. Klicka här omgående för mer data

Privatpersoner och bolag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt samtliga varianter av insekter och småkryp som gör skada i hemmet eller dess omgivning på ett eller annat vis. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar väldigt metodiskt. För att kringgå att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att därpå använda gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Det är en tjänst som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis enormt besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och möjligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en granskning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga utgiften för att fixa en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa granskning av hus och villor före köp eller försäljning därför att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är oerhört bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att bedöma om man slösas energi i onödan. Studier har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från bristfällig lufttillförsel till bristfällig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.