Ligorna bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken förekommer en mer komplett och bra checklista. Kapningsboken finns helt gratis som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden av boken för mer detaljer.
Klicka här för ytterligare info

ID-kapning drabbar offer i många olika led. Eftersom den mesta ID-kapningen idag sker via nätet så behövs självklart datorkunniga personer i ligan, som kan verkställa blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att rigga falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha oerhört många, och annorlunda, ansikten – det finns otaliga steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Ofta tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret ting – kan i allra högsta grad också stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning med tanke på at man dels stjäl folks identitet och därpå dessutom handlar med den. Häleri förekommer också i alla de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera annorlunda anledningar, stundtals kan det vara så enkelt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att det ska vara möjligt måste en person med kapacitet att framställa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Då och då läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det bolag de är anställda i. De har ofta smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns även de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Ofta behöver dessa en alternativt många falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett enkelt sätt att få tillgång till sådana är genom att värva så kallade “Shipping Managers” eller “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan medföra allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undgå denna typ av “jobb” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta även det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande företag, helst med god omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man sedan varor av befintliga samt nya leverantörer. Man kanske även betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att sälja vidare. Därnäst plundrar man bolaget på samtliga pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med samtliga skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en människa som stjäl en annans post, ofta via dennes brevlåda.
Det finns fall där det pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker inget alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen samtliga bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i en del fall har ID-kaparen även tagit ett fönyat äkta kreditkort samt koden till detta. Sedan slår man till – ofta på offrets semester som man vet allting om – medan man fortsätter vittja brevlådan på samtliga krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se alternativt upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest förmånlig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett lätt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och knycka dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer samt underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns ofta åtskilliga led inblandade, vissa ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan tillfälligt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därtill en stor köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte jämt den som på förbjudet vis har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna ändamål, utan vanligtvis säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella nätverk av denna typ, där ett långt led av olika personer agerar inom annorlunda fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därnäst den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allting från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.