ID-kapning – En historisk överblick

Med ID-kapning följde mord

Om man blickar bakåt i tiden så får man medge att ID-kapning var ett ännu tyngre brott i sin vagga än vad det är idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det därför att denne behövde en egen, fullständigt ny, identitet – och för att knycka någon annans tvingades man först ta livet av offret vars identitet man ville åt. Kroppen var man tvungen att dölja väl för att avstyra att bli påkommen, men när det väl var gjort så kunde man anta den dödes namn, födelsedatum, personnummer samt annan privat upplysning. Naturligtvis fanns det annorlunda bakomliggande anledningar för denna variant av ID-kapning, men i regel låg drivkraften i att undkomma sitt eget öde; mer sällan handlade det om en strävan efter att bli välställd.

ID-kapning genom telefonen

När hemtelefonen hade blivit vanlig så började ID-kapningar att förekomma över telefonlinjen. Det var det första teknologiska forumet för metodisk kapning av identiteter. Vanligast var att ID-kaparen ringde upp en utvald individ med löften om arv, vinst eller andra mångsiffriga belopp, och för att “vinnaren” skulle kunna få dessa pengar behövde man individuell upplysning för att verifiera denne. Gemene man insåg inte att upplysning som personnummer, adress samt bankkontonummer var känslig – särskilt inte bredvid löften om snabb rikedom. Den bedragna förlorade i regel samtliga sina tillgångar, och fick i utbyte vanligtvis sitt liv slaget i spillror – medan de allra flesta ID-kapare kom undan. Idag sker så få som 7 % av alla ID-kapningsförsök genom telefon, i jämförelse med nästan 100 % för 40-50 år sedan.

ID-kapning genom soporna ledde till rekordförsäljning av pappersstrimlare

När folk hade fått tillräckligt med upplysning samt varningar rörande ID-kapning genom telefon så minskade de drastiskt i mängd, men under 1980-talet blev soporna istället ett av de huvudsakliga målen för brottet. Efter att mängder av fall uppdagades där ID-kapare helt sonika hade grävt upp känslig information om intressanta människor ur deras sopor, blev pappersstrimlaren tvärt omåttligt omtyckt på kontor runt om i världen.

I boken förekommer en lång och bra checklista. Kapningsboken finns kostnadsfritt som e-bok i biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt. Klicka på bilden av boken för mer tips.
ID-kapning

Nätet har gjort ID-kapning enklare än någonsin

Med internets storartade entré i våra liv är vår personliga upplysning mer lättillgänglig än någonsin och oupphörligen kapas identiteter, både i Sverige och i resten av världen. Idag är hotet om ID-kapning jämt pågående, det kan hända vem som helst, var som helst samt när som helst, och det har hittills inte funnits några enkla, effektiva samt billiga sätt att skydda sig. Man har fått lita på den inte så tillförlitliga klassikern “Det händer inte mig”.