Många fördelar med glukosamin som kosttillskott

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder och brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos alla personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan stigande ålder och hård träning innebära att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig framställning av hyaluronsyran uppstår på grund av brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stoppa alternativt dämpa slitage på leder och brosk. Massor personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan således inte tar skada av. Till exempel kan patienter med måttlig grad av knäartros känna symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit helt å hållet fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För många har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat som naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därjämte har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. glykosamin.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat tydlig lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

glukosamin pris

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stegra. Det kan faktiskt leda till att ett skadat ledbrosk kan bli helt återställt.