Glukosamin ger dig rörligheten tillbaka

Den som har svårighet med rörlighet och upplever att leder och brosk känns slitna kan bli hjälpt av kosttillskott innehållandes glukosamin. För att kroppen och dess rörlighet ska funka som den ska så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur genererar smörjande verkning åt leder samt brosk.

En del människor upplever dock besvär eftersom hyaluronsyran inte produceras som den borde.

Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och skyddar och har dämpande verkan på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan till exempel vara stigande ålder samt hård träning. Dessa omständigheter kan medföra att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har sålunda som uppgift att hindra alternativt mildra slitage på leder och brosk, och det är flertal människor som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns massor fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur flera avseenden är det faktiskt en mirakulös behandling. Det ger exempelvis inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. För den skull har det inte på något sätt skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan medföra symptomlindring hos patienter med måttlig grad av knäartros. Därjämte har människor som har ledproblem av typen osteoartros beskrivit att krämpa avtagit fullkomligt eller åtminstone att besvären lindrats markant vid intag av kosttillskottet.

Enligt vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår även lindra ledbesvär bättre än till exempel naproxen och ibuprofen efter några veckors nyttjande. De antiinflammatoriska preparaten har dessutom visat tendenser att resultera i biverkningar.

Genom dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i förhållande till placebopreparat. Testerna har visat klart att det är lindrande för smärta, rörlighet och svullnad i leder glukosamin handla.

glukosamin mot ont i lederna

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar intensifiera i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som faktiskt kan resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.