Glukosamin – ett kosttillskott

Har du besvär med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställande av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder samt brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos alla människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan stigande ålder samt sträng träning medföra att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig produktion av hyaluronsyran uppstår p.g.a. avsaknad av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stävja eller lindra nötning på leder och brosk. Många människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flera upplever som en fördel är att det inte genererar några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan därför inte tar skada av. Till exempel kan patienter med måttlig omfattning av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit alldeles fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För många har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat såsom naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors användning. Därjämte har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar.

Glukosaminsulfatpulver ett glukosamin kosttillskott.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat uppenbar lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder. Vill Du ta reda på detaljer om saken Klicka på denna länk

När intaget av glukosamin ökas verkar dessutom produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen tillta. Det kan faktiskt leda till att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.