Är det dags att tvätta bort alger och mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att behöva göra en alg och mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa skilda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med dålig dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt eller finns täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess rätt så unkna samt dåliga lukt. Man bör så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man faktiskt har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen utföra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen hänvisning till kostnaden vid besvär med bilen.

Det finns en rad med olika rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en granskning som Folksam nyligen med många av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var detta ett mycket bra resultat. Väldigt få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt sikta mot ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en relativt låg utgift, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Ett bättre resultat uppnås med http://mossatak.se/mossa/mossa-en-ovalkommen-gast/