Mixa egen god sockerfri likör som har smak av White Cacao

Gert Strand AB lanserar en ny spännande sockerfri liköressens som heter White Cacao (vit Cacao). Färdigblandad likör får en len och rund smak av choklad med en söt doft av kakao.

Det är både smidigt och enkelt att mixa sin egen likör och processen går förhållandevis fort. Det är på så sätt en okomplicerad variant av hemmabryggning som är lätt att komma igång med. Det krävs dessutom ingen avancerad utrustning. Resultatet av att tillverka sockerfri likör är häpnadsväckande med tanke på att det sockerfria alternativet blir minst lika söt i smaken som vanlig likör.

Den som verkligen endast vill ha likör med smak av White Cacao i avsaknad av bismaker ska blanda essensen med okryddat brännvin som äger en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Vanligvis brukar likörer äga en alkoholhalt mellan 15 % – 25 % men vill man ha extra kraftfull likör kan man med fördel blanda essensen med vodka. Skulle man ändå mixa essensen med någon typ av redan smaksatt alkohol får man kalkylera med konkurrerande smaker, men det är definitivt inte uteslutet att man på så sätt kan påträffa fantastiska smakkombinationer.

Men varför sockerfri likör? Och är det ens möjligt med sockerfri likör med tanke på att drycken är välkänd för sin karaktäristiska sötma.? Det finns åtskilliga skäl till varför det är bra med sockerfri likör. Främst är det ett enastående alternativ för de diabetiker som längtar efter att obehindrat njuta av likör. Ingrediensen som ger sötma i Gert Stand ABs sockerfria essens är istället sukralos. Det är ett syntetiskt ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Det var först 1976 som ämnet togs fram men inte förrän 1994 som det blev godkänt sötningsmedel inom EU. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Sukralos är fritt från kalorier vilket passar utmärkt för de som är mån av vikten. Ämnet är vattenlösligt så för den skull lagras det inte i den organiska vävnaden hos människan. Till diabetikernas fördel så är det raskt som sukraloset utsöndras i kroppen utan att brytas ned. På så sätt hålls kroppens sockernivå jämn med tanke på att ingen energi tillförs.

Färdigblandad likör kan drickas som den är antingen med eller utan is, alternativt så kan den användas till att blanda drinkar. Det finns mängder av varianter på drinkar som består av White Cacao.

Att blanda den sockerfria essensen går till på så vis att man häller i den i en innehållslös flaska som rymmer 75 cl. Därpå häller man i tre fjärdedelar valfri sprit och skakar flaskan redigt. Den kvarvarande mängden av spriten ska sedan hällas i och skakas ordentligt ytterligare en gång. Dock rekommenderas inte att man dricker likören med detsamma utan den ska helst stå några dagar. På så vis förenas smakerna på bästa möjliga sätt. Det resulterar i att likören blir ännu mer godare och ännu mer smakrik.

Ibland kanske man bara vill blanda till ett smakprov. Då går det utmärkt att mixa en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Vad innebär det när ett ärende går till inkasso?

Innan ett betalningskrav hamnar hos Kronofogden så brukar kravet frånsett i somliga fall hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar fordran medan krav från Kronofogden är från en statlig myndighet.

Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har dock uppmärksammats att inkassobolagen hanterat somliga ärenden slarvigt då fordringarna i grunden är felaktiga. Ett inkassobolag som inte följer vissa bestämmelser bryter mot god inkassosed.

Den senaste tiden har det rapporterats att personer får utstå allehanda bluffakturor. Blufföretag försöker systematiskt lura av människor pengar på ett högst fräckt sätt. Det kan till exempel handla om att företag skickar ut fakturor på varor som inte är beställda. Hur som helst är det i inte alltid lätt att bevisa att en vara inte är beställd. För den som blivit utsatt för bluffakturan kan det vara än mer kränkande när ärendet går vidare till inkasso.

Men hur går processen normalt till? Den som står i skuld till någon kallas för gäldenär och den som ska ha betalt kallas för borgenär. Det är alltid borgenären som lämnar vidare ett ärende till ett inkasobolag. Oftast först efter att borgenären skickat ett antal påminnelser till gäldenären. Efter att inkassobolaget registrerat ärendet skickas ett krav till gäldenären. Om kravet kommer från inkassobolaget ska skulden betalas dit och inte längre direkt till borgenären.

Gäldenären bör alltid betala sin skuld till inkassobolaget så snabbt som genomförbart inklusive pålagda kostnader för ränta. Dessutom tillkommer påminnelseavgifter och även avgifter till inkassobolaget.

Stundvis hamnar man hos ett inkassobolag av den enkla anledningen att man helt enkelt förbisett betala, men att man betalar skulden så fort kravet anländer. Men då och då kan gäldenären ha bekymmer att betala tillbaka hela skulden inom förfallodatum. Det är inte helt ovanligt eftersom bristfällig ekonomi kanske varit den initiala orsaken till att det blev ett inkasoärende från först början.

Inkassobolagen är dock inte helt främmande för att göra upp en avbetalningsplan med gäldenären. Det finns även möjlighet att komma överens om en annan dag för betalning ifall man då istället har möjlighet att betala hela skulden.

Om inkasobolaget trots allt inte får in skulden så går ärendet vidare till Kronofogden. Då tillkommer nya kostnader samt avgifter som läggs till den initiala skulden. Med stor sannolikhet leder ärendet hos Kronofogden till en betalningsanmärkning. Då kan det till exempel bli svårare att ta ett lån. Värt att ha i åtanke är att borgenären inte nödvändigtvis måste vända sig till inkassobolaget om gäldenären inte betalar sin skuld. Borgenären kan ge över ärendet omedelbart till Kronofogden.

Hela idén med inkassobolagens rörelse bygger på att människor försätter sig i skuld. Det faktum att de gör det har fått verksamheten att expandera till en miljardindustri. Inkassobolag som köper fordringar drar in sina pengar på dröjsmålsräntor. Ifall sedan ärendet skickas vidare till Kronofogden så får inkassobolaget inkomster genom att gäldenären måste betala avgifter.

Men ifall man råkat ut för en bluffaktura då? Först och främst måste man förklara för inkassobolaget vad man råkat ut för. Det är alltid angeläget att inkassobolaget ska kunna besvara frågor gällande fordringsanspråket. Om svar utebli kan man sända in ett klagomål till Datainspektionen.

Det är dock en myndighet som aldrig agerar ombud i tvistefrågor. Men de kan ha tillsyn över inkassobolagen och granska att inkassolagen följs och god inkassosed uppfylls. Datainspektionen avgör dock helt på egen hand ifall tillsyn ska inledas. De har alltså ingen skyldighet att inleda ett ärende även om det finns klagomål som grund. polisanmäla inkassobolag

Datainspektionen vill helst ha in klagomålet skriftligt och i övrigt finns inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Den som klagar bör bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att ge extra stöd för sin sak. Ifall Datainspektion finner det ligga till grund att öppna ett ärende så gör de det. Hur det än går i ärendet så återkopplar alltid Datainspektionen med svar.

Så funkar inkassobolagens rörelse

Vad många tror är att inkassokrav kommer från Kronofogden, vilket är felaktigt. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat bolag medan krav från Kronofogden är ett begäran från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag och privatpersoner rätt att lämna över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget måste gäldenären erlägga sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du ska betala skulden till. För att undfly att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inklusive eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter omgående betalas till inkassoföretaget. Man bör givetvis kontakta inkassoföretaget ifall kravet är inkorrekt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och förtydliga din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att införa en avbetalningsplan. Eller kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att förklara läget så är det angeläget att uppge referensnummer m.m. inkassobolag lund Ifall skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner och familj för att undersöka om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det innebär extra kostnader samt avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebära att det kan bli besvärligt att ta olika typer av lån. Man bedöms nämligen som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag ifall inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig med detsamma till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.

När du får ett krav från ett inkassobolag

Ett inkassokrav skickas alltid från ett privatägt inkassobolag. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många felaktigt tror. Kravet skickas till den som av någon anledning inte betalat en faktura i tid.

Den som har en skuld att inkassera kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och inte direkt till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör snabbt betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, och påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet ej är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och förklara varför. Även om kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och precisera sin situation.

Inkassobolagen är i flera fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att dela upp betalningen och göra en avbetalningsplan. Då och då kan man komma överens om en annan betalningsdag om man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. bästa inkassobolaget

Om man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget lämna över ärendet till Kronofogden. Det medför att ytterligare kostnader och avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att få en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad till exempel ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör emellertid ses som en varning. En borgenär behöver dock inte vända sig till ett inkassobolag om gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig direkt till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att människor skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler människor i skuld desto bättre för inkassobolagen. När bolag är borgenärer är det vanligt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får inkassera skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett gott sätt finns potential att göra enorm vinst.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar pengar på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster genom att gäldenären måste betala avgifter. Det har visat sig att den processen är mycket vinstgivande för inkassobolagen.

Blanda egen god sockerfri likör med smak från Triple Sec

Den färglösa liköressensen Triple Sec har uppenbara inslag av citrus samt apelsin vilket är en njutning för smak och doft. Typiskt för Triple Sec är att den har en förhållandevis hög alkoholhalt i jämförelse med flera andra likörer. Triple Sec har en konkret doft av sin sötma och syrlighet tillsammans med en överlägsen ton av citrusskal. Smaken används ideligen i olika drinkar, men kan då och då ersättas av Cointreau.

Triple Sec finns dessutom som sockerfri liköressens i Gert Strand ABs utbud. För många är det otänkbart med sockerfri likör eftersom sötman i likör är så påfallande och karaktäristisk. Men att sockerfri likör skulle sakna sötma är en inkorrekt tolkning.

Istället för socker använder sig Gert Strand AB av sukralos i sin essens. Varför? Det finns två goda skäl. Det ena är att sukralos är fritt från kalorier vilket självklart är fördelaktigt för de som tänker på figuren. Den sockerfria liköressensen passar dessutom utmärkt för diabetiker, vilket har varit en av baktankarna med produkten. Det är nämligen så att sukralos är ett förträffligt sockersubstitut åt diabetiker.

Tvärtom från socker så utsöndras sukralos snabbt i kroppen utan att brytas ned. Sockernivån i kroppen hålls därför på en jämn nivå när kroppen inte får någon energitillförsel. Ytterligare en styrka är att sukralos är vattenlöslig vilket får konsekvensen att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Sukralos är ett syntetiskt ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Ämnet framställdes för första gången 1976 och har kommit att användas successivt i rytm med att ämnet blivit godkänt som sötningsmedel. Det var först 1994 som sukralos blev godkänt i EU. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Att blanda sin egen likör är både smidigt, simpelt och går fort. Flera som prövat denna metod går sällan tillbaka till att köpa färdiga likörer. Därutöver är sockerfri liköressens med smak av Triple Sec minst lika söt i smaken som vanliga likörer.

Det absolut ultimata är att mixa essensen med okryddat brännvin som håller en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Vad gäller Triple Sec så kan man med fördel välja sprit med en alkoholhalt betydligt högre än 15 %. Genom att inte mixa essensen med kryddat brännvin slipper man riskera obehagliga överraskningar. Därmed inte sagt att det går att hitta alldeles fantastiska smakkombinationer, men det resulterar ju inte i klassisk Triple Sec – likör. För övrigt går det utmärkt att mixa essensen ihop med vodka om man är ute efter en starkare likör.

När man blandar sin Triple Sec- likör så behöver man först och främst en innehållslös flaska som rymmer 750 ml. Däri häller man sin sockerfria essens för att därefter blanda i tre fjärdedelar med sprit. Flaskan ska därefter skakas ordentligt. Fortsättningsvis häller man i den återstående mängden av spriten och skakar flaskan ytterligare en gång. När man har en färdigblandad flaska likör är det viktigt att låta smakerna förenas på bästa vis. Således bör flaskan få stå några dagar så att likören blir så god och smakrik som möjligt. En färdigblandad likör kan drickas som den är alternativt blandas i drinkar.

Vill man testa smaken utan att blanda en hel flaska går det bra att i en första omgång mixa en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Om inkassobolag

De privata inkassobolagen skickar begäran på att betala fakturor innan ett särskilt utsatt datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav före det möjligtvis skickas vidare dit.

Den som har för uppsåt att handla en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att få ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att lämna över fakturor till ett inkassobolag som ska assistera till att driva in skulden. Det innebär att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att undvika både betalningsanmärkning och fler påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och upplysa vari felaktigheten består.

I vissa fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Ifall man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer emellanåt att företagen vänder sig direkt till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att sälja sina förfallna fordringar betydligt mer nu än före krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket innebär att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en stor lönsamhet ifall de kan hantera den risken. Det är främst dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får också inkomster i form av avgifter om ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det medför också att fordringarna kan växla innehavare då och då.

Ett problem med de fordringar som inkassobolagen då och då tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är om det skickats bluffakturor som sedan gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens kontroll – struntar tyvärr fullständigt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något felaktigt ifall ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att svara från dess att en fordran har bestridits.

Om en gäldenär, d.v.s. den person eller företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed ifall inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller speciellt ifall fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

Enligt god inkassosed så utreder däremot inkassobolaget så fort som möjligt ifall gäldenären har rätt att neka fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den individ alternativt företag som vill ha in en skuld, om invändningen och be om ett uttalande om dennes inställning.

I enlighet med god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas. tillsynsmyndighet inkassobolag

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är betydelsefullt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.

Sockerfri liköressens med smak från Irish Cream

Irish Cream är en populär liköressens. Faktum är att en av världens mest kända likörer heter Baileys Irish Cream och lanserades på Irland på 1970-talet. Smaken är baserad på irländsk whiskey, grädde och kaffe. Baileys har en oerhört tilltalande smak som bidragit till dryckens populäritet. Karaktäristiskt för Baileys är att drycken har en rejäl arom samt en gräddig och mycket söt smak.

Gert Strand AB har framtagit en originell sockerfri liköressens som har smak av Irish Cream med sukralos som sötningsmedel. Det är ett ämne fullt syntetiskt och fritt från kalorier. Men låter det inte lite konstigt med sockerfri likör? Faktum är att den sockerfria liköressensen från Gert Strand AB trots allt består av den eftertraktade sötman som förknippas med likör.

Sukralos som är ett syntetiskt sötningsmedel ersätter effektivt sockret. Det är cirka 600 gånger sötare per viktenhet än socker. Det finns åtminstone ett par starka skäl till att välja sockerfri liköressens med smak av Irish Cream. Först och främst är sukralos ett perfekt alternativt sötningsmedel för diabetiker. Sukralos utsöndras skyndsamt i kroppen men bryts inte ner. Kroppens blodsockernivå påverkas inte med tanke på att ingen energi tillförs. En annan fördel med sukralos är att ämnet är vattenlöslig vilket innebär att det inte lagras i den organiska vävnaden hos människor.

Sukralos framställdes på 1970-talet och har sedan dess godkänts successivt på marknaden som sötningsmedel. I EU blev sukralos godkänt först 1994. Andra ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Att producera likör med hjälp av essens är en enkel typ av hembryggning. Processen går förhållandevis fort och är enkel och smidig. Det bästa av allt är att essensen inte skiljer sig i sötma eller i smak från vanliga sockerbaserade likörer, vilket man lätt kan tro.

Hur går man då tillväga för att mixa sin hemmabryggda likör? Liköressensen som har smak av Irish Cream mixas med fördel ihop med okryddat brännvin. Det går självfallet att mixa med kryddat brännvin om man vill vara mer djärv och experimentera med smaker. Man måste då räkna med att inte erhålla en ren Irish Cream-smak men å andra sidan finns det potential att blanda till andra smaker. En del möjligtvis bättre än andra.

En flaska liköressens består av 20 ml som genererar 750 ml likör. Spriten man blandar med kan variera mellan 15 % 40 % efter tycke och smak. Men man bör ha i åtanke att likör oftast håller en alkoholhalt mellan 15 – 25 %. Den som föredrar att blanda med vodka kan förvänta sig en starkare likör.

Häll i essensen i en flaska som rymmer 750 ml. Fyll därefter upp flaskan ihop med sprit samt 2 dl kaffegrädde och skaka redigt. När flaskan är färdigblandad bör den få stå några dagar så att smaken från Irish Cream och alkoholen förenas på bästa sätt. Den färdigblandade likören kan antingen drickas som den är med eventuellt en aning is. Eller användas till att mixa drinkar.

Så funkar inkassobolagen

Att allt fler utsätts för bluffakturor rapporteras det ideligen om. Problemet är tilltagande och i vissa fall kan det medföra att den drabbade får en betalningsanmärkning.

Givetvis bestrider man att betala om man upptäcker en bluffaktura. Det är ju i första hand ingen riktig fordran. Det som då kan hända är att fordran skickas vidare till ett inkassobolag, vilket till viss del är vad bluffmakarna önskar. Men ett bolag som kräver pengar av en gäldenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag. Ibland vänder de sig genast till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Ett inkassobolag övertar fordringar av företag och skickar krav till gäldenären att betala fakturor innan ett särskilt förfallodatum. Inkassokravet kommer först innan ärendet skickas vidare till Kronofogden och blir föremål för statlig undersökning. Inkassobolagen däremot, är privata aktörer och således kan de olika inkassobolagens rutiner variera.

Företag som vill driva in en fordran har mot avgift möjlighet att lämna över sina fakturor till ett inkassobolag som hjälper till att driva in skulder. Den som är gäldenär ska således inte betala sin skuld till den initiala fordringsägaren utan till den nya, d.v.s. inkassobolaget som tar över skulden.

Generellt gäller, om skulden är korrekt och riktig, att gäldenären bör betala omgående för att slippa både betalningsanmärkning och ytterligare påförda räntekostnader. Men om gäldenären tycker att skulden är inkorrekt bör denne snarast ta kontakt med aktuellt inkassobolag med invändning.

Ifall gäldenären har en mycket stor skuld eller på annat sätt har svårigheter att betala så är det i många fall möjligt att komma överrens med inkassobolaget i fråga om en avbetalningsplan. Det brukar dessutom vara genomförbart att skjuta fram förfallodatumet.

Att personer i Sverige skuldsätter sig har blivit allt mer vanligt. I dagsläget har svenskarna flera miljarder i skulder så inkassobolagens affärsidé är väl överlagd. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Fler bolag säljer sina fakturor nu för tiden.

När inkassobolagen köper fler portföljer innebär det att kreditrisken övertas. Genom att inkassobolagen hanterar den risken så uppstår en stor lönsamhet. Dröjmålsräntor är vad inkassobolagen tjänar mest pengar på och det är självfallet för den skull de är villiga att lägga upp avbetalningsplaner. De får dessutom sina inkomster i form av avgifter om ärendet går vidare till kronofogden.

Enligt Datainspektionen och Finansinspektionen har det den senaste tiden inkommit fler klagomål mot inkassobolagen. Dessa klagomål har ökat i samband med att handeln med förfallna fordringar växer.

Men som påtalats kan alltså fordringar som inkassobolagen övertar vara felaktiga. Dessvärre kan det vara så att en del av dessa inkassobolag helt å hållet struntar i god inkassosed. Den som har drabbats av till exempel en bluffaktura kan utgå från att något är inkorrekt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att genmäla på en bestriden fordran.

I enlighet med god inkassosed måste ett inkassobolag utföra åtgärd omgående när en gäldenär har en invändning mot en skuld. En påbörjad utredning innebär att ett inkassoombud kontaktar borgenären och informerar om gäldenärens invändning. Inkassoombudet har då till uppdrag att erfordra ett yttrande om borgenärens inställning.

God inkassosed innebär dessutom att inkassobolaget bör låta ärendet vila och pausa handläggningen av ett ärende som har bestridits. inkassobolag svea När inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas snarast möjligt.

Ifall en fordran saknar laga grund och inkassobolaget ignorerar ärendet så bör man göra en anmälan till datainspektionen.

Vill du ha hjälp när inkassobolaget ej visar god inkassosed?

Ibland kan man råka ut för inkassobolags fordringsanspråk trots att det inte är korrekt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Ifall man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill kräva in pengar utan utredning så bryter det mot god inkassosed. Det är viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor beträffande fordringsanspråket.

Ifall svar uteblir vid upprepade kontaktförsök så finns det möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen. Dock måste man alltid ha i åtanke att Datainspektionen aldrig agerar representant i tvister, vilket innebär att de enbart har tillsyn över inkasobolagen för att kontrollera att de följer inkasolagen och att god inkassosed uppfylls. Men Datainspektionen avgör alltså aldrig några tvister.

Den som anmäler ett inkassobolag som bryter mot god inkassosed behöver inte nödvändigtvis göra det för sin egen sak skull utan kan anmäla mot bolaget generellt. För att Datainspektionen effektvit få bättre kontroll är de tacksamma för de tips och klagomål som skickas in från allmänheten. Myndigheten avgör dock på egen hand ifall tillsyn är en åtgärd att initiera. Därmed finns det ingen förpliktelse för Datainspektionen att påbörja ett tillsynsärende oavsett om det finns klagomål som grund.

När man skriver ett klagomål som ska förmedlas till Datainspektionen så finns I själva verket inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Dock föredrar Datainspektionen att klagomålet sker skriftligt.

Vanligtvis gäller att det är bra att vara så tydlig som möjligt i klagomålet och förklara missnöjet och precisera vad som hänt och när. Det är alltid bra att bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att skänka extra fördel åt sin sak.

Ett klagomål som skickas in till Datainspektionen kan bli en allmän handling. Så länge uppgifterna i klagomålet inte skyddas av sekretess kan alltså vem som helst ta del av vad som skrivits. Det är dock möjligt att vara anonym om man skickar klagomålet brevledes utan att ange de egna personuppgifterna.

Utifall Datainspektionen anser att klagomålet är tillräckligt välgrundat så kan de inleda ett tillsynsärende. Oavsett vilket utfall ärendet får så kommer Datainspektionen alltid återkoppla med svar.

Det är i huvudsak när Datainspektionen bedömer att allvarliga brister föreligger som övervakning inleds. inkasso krav När Datainspektionen meddelar att någon vidare granskning inte kommer ske så betyder det inte per automatik att de tagit ställning utan att ärendet inte prioriteras av de som inkommit. Informationen i ett avvisat klagomål kan dock komma att användas vid senare tidpunkt.

När man skickar in sitt klagomål är det centralt att det omfattas av de lagar som Datainspektionen har tillsyn över.

Anisette – en sockerfri liköressens från Gert Strand AB

Anisette är en smak som är baserad på anis som har sitt ursprung runt medelhavet men började odlas i Sverige redan under 1300-talet. Det är vanligt att anisens frön används till mycket och vad beträffar spritdrycker så används kryddan bland annat åt likör. Smaken av anisette förekommer som likörssens och är ofärgad men har brist på inslag av lakrits som vanligtvis brukar ingå i anisbaserade smaker. Å andra sidan påminner anis oerhört mycket om lakrits men anisette har en sötare smak.

Likör som har smak av anisette utgör en härlig sammansättning av alkohol samt sötma. Dock innehåller likör överlag hög sockerhalt vilket medför att exempelvis diabetiker får det tufft att njuta till den grad som de förtjänar.

Följaktligen har Gert Strand AB lanserat en sockerfri liköressens som har smak av anisette. Sötman i essensen kommer från sukralos istället för socker. Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel fritt från kalorier som ersätter sockret i likören. Det är ett sötningsmedel som är ungefär 600 gånger sötare per viktenhet än socker.

Sukralos är ett mycket bättre alternativ för diabetiker med tanke på att det utsöndras fort i kroppen utan att brytas ner. Det medför också att ingen energi tillförs och därför påverkas heller inte blodsockernivån.

Essensen blandas lämpligen ihop med okryddat brännvin som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. En mycket liten mängd av liköressensen bidrar till en vittomfattande smak av likör. Man häller essensen i en annan flaska som rymmer 75 cl. Sedan fyller man upp 3/4 med sprit och skakar. Sedan fyller man upp flaskan med resterande sprit och skakar till dess allt har blandats. Det rekommenderas att låta den färdigblandade flaskan få stå och vila några dagar så att smaken av anisette samt brännvin förenas på bästa sätt.

Hembryggning är sällan så enkelt och förutom att den sockerfria likören blir ofattbart smaklig så går det därjämte fort. Denna sockerfria essens som har smak av anisette gör varken skillnad i sötma eller smak från vanliga sockerbaserade likörer.

Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer och örtoljor, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.