Ketos

I levern uppstår det metaboliska tillståndet av ketos, vilket konkret innebär att levern bryter ner fettsyror och på så vis frisätter stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och således börjar fettlagret i kroppen minska. För att produktionen av keton ska börja måste mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen samt insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin. Kanontips

Det leder vanligtvis till att man inte är i behov av att äta lika mycket kalorier och således minskar man i vikt. Man gör sig alltså av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppleva extrema hungerskänslor. För bättre verkning gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når maximal hormonell verkan av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen skrämmande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att bedriva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som händer i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation och trötthet är några av de bieffekter som kan uppkomma.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så sätt att den är anpassad att utstå kortare perioder av både svält och längre perioder av kolhydratbrist.

Man är i ketos så länge man inte får i sig tillräckligt med kolhydrater därför att bland annat hjärnan ska kunna nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man nästan helt och hållet är driven av fett i kroppen. Naturligtvis förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en väsentlig del av energin från kolhydrater.

Det är inte jämt lätt att hålla sig kvar i ett tillstånd av ketos. Men däremot behöver man inte vara i oupphörlig ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för om man kortvarigt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att lätt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner genom ett stick i fingret men det finns dessutom urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – trots att man håller sig till en sträng kolhydratkost i enlighet med Atkins. För att få bättre resultat ska man inte bara undvika samtliga tydliga kolhydratkällor som till exempel pasta, ris samt potatis. Man bör dessutom hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av för mycket föda av exempelvis kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan leda till att insulinet i kroppen förhöjs och det blir för den skull tufft att hamna i ketos.

Istället bör man alltså äta sig mätt genom att addera mer fett i kosten. Välj till exempel bort den andra köttbiten under en måltid och addera istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten medför nämligen att man känner sig mättare. Det medför även att man äter mindre protein.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos eftersom det är förenat med stora risker som kan vara livshotande. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.